AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU

Evlilik sözleşmeleri ve mal rejimleri sözleşmelerinin hazırlanması

Nişanlanmanın sona ermesine bağlı olan maddi ve manevi tazminat davaları ile nişan hediyelerinin iadesi davaları

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları

Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları

Nafaka davaları

Velayet davaları

Boşanma nedeniyle mal paylaşımı, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları

Annelik, babalık davaları ve soy bağının reddi davaları

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da düzenlenen tedbirlere başvuruların yapılması.

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARIMIZ