İCRA VE İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU İlamlı ve ilamsız icra takipleri Ödeme emrine itiraz başvurularının yapılması İtirazın iptali davaları Haciz işlemlerinin yapılması Menfi tespit ve istirdat davaları İflas erteleme davaları Şikayet başvurularının…

İCRA VE İFLAS HUKUKU için yorumlar kapalı

MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU Mirasçılık belgelerinin (veraset ilamı) alınması Vasiyetname düzenleme ve vasiyetnamenin iptali davaları Mirasçı tayini sözleşmelerinin düzenlemesi Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin düzenlenmesi Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve…

MİRAS HUKUKU için yorumlar kapalı

TAŞINMAZ HUKUKU

TAŞINMAZ HUKUKU Tapu kaydının düzeltilmesi davaları Tapu iptal ve tescil davaları Taşınmaza yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davaları Ecrimisil (haksız işgal nedeniyle tazminat) davaları İzale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları Şufa…

TAŞINMAZ HUKUKU için yorumlar kapalı