CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU

Suç duyurusuna ilişkin dilekçelerin hazırlanması ve savcılık nezdinde başvuruların yapılması

Soruşturma aşamasında şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği

Soruşturma aşamasında tutukluluk ve adli kontrol tedbirlerine itiraz başvurularının yapılması

Olağan ve olağanüstü kanun yollarına başvuruların yapılması

Kovuşturma aşamasında Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafiliği ve müşteki vekilliği

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuruların yapılması

İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvuruların yapılması

Adli sicil kayıtlarının silinmesi için başvuruların yapılması

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARIMIZ