MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

Mirasçılık belgelerinin (veraset ilamı) alınması

Vasiyetname düzenleme ve vasiyetnamenin iptali davaları

Mirasçı tayini sözleşmelerinin düzenlemesi

Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin düzenlenmesi

Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları

Tenkis davaları

Mirasın reddi davaları

Miras talebine ilişkin her türlü dava

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARIMIZ