TAŞINMAZ HUKUKU

TAŞINMAZ HUKUKU

Tapu kaydının düzeltilmesi davaları

Tapu iptal ve tescil davaları

Taşınmaza yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davaları

Ecrimisil (haksız işgal nedeniyle tazminat) davaları

İzale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları

Şufa (önalım) davaları

Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi-Tapu kaydının düzeltilmesi davaları

Tapu iptal ve tescil davaları

Taşınmaza yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davaları

Ecrimisil (haksız işgal nedeniyle tazminat) davaları

İzale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları

Şufa (önalım) davaları

Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARIMI