TAZMİNAT HUKUKU

TAZMİNAT HUKUKU

Ceza yargılamasında uygulanan koruma tedbirleri sebebiyle tazminat davaları

Haksız fiil sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları

İşçilerin kıdem tazminatı davaları

Boşanma davası sebebiyle maddi manevi tazminat davaları

Meslek hastalığı veya iş kazası sebebiyle tazminat davaları

Trafik kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları

Kişilik haklarının ihlali sebebiyle tazminat davaları

Hatalı doktor uygulamasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (Malpraktis davaları)

Sözleşmelerden kaynaklanan tazminat davaları

Fikri ve sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan tazminat davaları

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARIMIZ